Biz hakda

fac_800 (1)

Kompaniýanyň tertibi

Shandong Yilin Energy Technology CO., LTDaçyk göçme elektrik bekedini, açyk elektrik çözgüdini we OEM / ODM göçme Gün generatoryny, göçme gün panelini professional öndüriji.Esasan göçme litiý batareýasy üçin açyk elektrik üpjünçiligi tehnologiýasyna ökde.Productshli önümler CE / FCC / RoHS / PSE şahadatnamalaryndan geçdi.we gurlan batareýa MSDS / UN38.3 şahadatnamalaryndan geçdi.Güýçli tehniki güýji bar we polo positiveitel we otrisatel polýus awtomatiki önümçilik liniýalarynyň halkara öňdebaryjy derejesine eýe.Ylmy-barlag toparynda 50-den gowrak inersener bilen, berk QC dolandyryşy we satuwdan soňky ajaýyp hyzmaty.Önümleri esasan ABŞ, Japanaponiýa, Germaniýa, Angliýa, Italiýa ýaly 80-den gowrak ýurda eksport edilýär.SUN bar ýerinde ýagtylyk bar.Bütin dünýäni has gowy üýtgetmek üçin hoş geldiňiz.

Üstünlikleri we aýratynlyklary

100V ~ 240V we öý naprýa .eniýesi bilen ýokary woltly çykyş diýen ýaly.

Edüklenen enjamlar üçin has ygtybarly we ygtybarly.

Üç zarýad beriş usuly goldaýar

Ilki bilen şnur.Ikinjiden, gün paneli zarýad bermek.Üçünjiden, adapter

Önümiň çykarylyş derejesi 99,8%, şol bir pudagyňkydan 29,8% ýokary.

Bazardaky 500W-den pes energiýa saklaýjy elektrik üpjünçiliginiň köpüsi diňe 60% ~ 70% çykaryp biler.Önümlerimiz batareýanyň 99,8% -ini çykaryp biler (iň soňky set awtomatiki ýapylar).

Önüm CE / FCC / RoHS / PSE kepilnamasyndan, gurlan batareýa MSDS / UN38.3 şahadatnamasyndan geçdi

Europeewropa, ABŞ we Japanaponiýa we beýleki esasy ýurtlar satuwda arkaýyn bolup bilerler, deňiz we howa ekspressini we beýleki transport kanallaryny goldap bilerler.

Önümiň öwrüliş tizligi 90% -den gowrak, deň-duşlaryndan 15% ýokary.

Energiýa saklaýyş güýjüniň öwrüliş tizligi esasan zynjyryň we batareýanyň sowadyş tizligine baglydyr.Önümlerimiziň gabygy alýumin garyndysyndan ýasalýar, içerde ýokary netijelilik we pes sesli üç sowadyjy janköýer ulanylýar, bu ýylylygy bölmek aňsat we önümiň öwrüliş tizligini ep-esli ýokarlandyrýar.

BPS600 ulanylanda zarýad bermek funksiýasyny goldaýar

Elektrik togy kesilen ýagdaýynda elektrik üpjünçiligi awtomatiki usulda 5m aralykda elektrik üpjünçiligine geçip biler, Çyzgyny taşlamazdan üznüksiz elektrik üpjünçiligine ýetip biler.

Şahadatnama

CER